Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Materiał na budowę domu :) Czyż nie jest ładne? Kosztorys domu to nie wszystko... Na budowę domu

Spis katalogów kosztorysowych z podziałem na grupy:

Na początek polecamy Państwa uwadze artykuł "Podstawa wyceny kosztorysowej" - kto ustala, co będzie podstawą wyceny robót budowlanych: inwestor, wykonawca, inspektor nadzoru ... ? Artykuł objaśnia zasady korzystania z katalogów kosztorysowych i jest szczególnie istotny dla wykonawców.

Jednocześnie wyjaśniamy, że NIE prowadzimy sprzedaży katalogów. W tej sprawie prosimy się kontaktować z odpowiednimi wydawnictwami, takimi jak .

Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne
KNR 2-01u1 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI
KNR 2-02 Konstrukcje budowlane
KNR 2-02s Konstrukcje budowlane
KNR 2-02u1 Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, FILIGRAN
KNR 2-02u2 Konstrukcje budowlane
KNR 2-03 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych
KNR 2-04 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów
KNR 2-05 Konstrukcje metalowe
KNR 2-09 Nawierzchnie tramwajowe
KNR 2-10 Fundamenty specjalne
KNR 2-11 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
KNR 2-13 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych
KNR 2-14 Konstrukcje budowli morskich
KNR 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 2-15u1 Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające
KNR 2-15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit
KNR 2-16 Izolacje termiczne
KNR 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
KNR 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 2-19u1 Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna
KNR 2-20u1 Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych
KNR 2-21 Tereny zieleni
KNR 2-22 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego
KNR 2-23 Terenowe urządzenia sportowe
KNR 2-25 Urządzenia placu budowy
KNR 2-28 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 2-31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej
KNR 2-33 Konstrukcje mostowe
KNR 2-33r90 Konstrukcje mostowe
KNR 2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
KNR 2-37/GEO Budowa i remont nawierzchni torowych; tor o prześwicie normalnym 1435 mm [KZE 2000]
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx

KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane
KNR 4-01u1 Izolacje przeciwwilgociowe wykonane metodą iniekcji krystalicznej
KNR 4-02 Roboty remontowe instalacyjne
KNR 4-02u1 Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej
KNR 4-03 Roboty remontowe elektryczne
KNR 4-03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych
KNR 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
KNR 4-05t1 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I
KNR 4-05t2 Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II
KNR 4-06 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
KNR 4-07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx

KNR 5-01 Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych
KNR 5-01u1 Układanie kabli typu TKM i XTKMX
KNR 5-02 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe
KNR 5-03t1 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I
KNR 5-03t2 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II
KNR 5-04 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające
KNR 5-05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
KNR 5-06 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie
KNR 5-07 Urządzenia teletransmisyjne
KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
KNR 5-08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych
KNR 5-08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
KNR 5-09 Sieci trakcyjne miejskie
KNR 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
KNR 5-10u1 Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych
KNR 5-12 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia
KNR 5-12u1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor.Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi
KNR 5-13 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
KNR 5-14 Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV
KNR 5-15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN
KNR 5-15r84 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN
KNR 5-16 Wyposażenie elektryczne suwnic
KNR 5-18 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim
KNR 5-24 Kolejowa sieć trakcyjna
KNR 5-26 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx

KNR 7-01 Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych
KNR 7-02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna
KNR 7-03 Urządzenia transportowo-podnośne
KNR 7-04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków
KNR 7-06 Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych
KNR 7-07 Montaż pomp i sprężarek
KNR 7-08 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
KNR 7-08r98 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
KNR 7-09 Rurociągi technologiczne i armatura
KNR 7-10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących
KNR 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne
KNR 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
KNR 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
KNR 7-14 Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza
KNR 7-15 Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych
KNR 7-16 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
KNR 7-19 Urządzenia gazownicze
KNR 7-20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych
KNR 7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych
KNR 7-22 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego
KNR 7-23 Montaż urządzeń włókienniczych
KNR 7-24 Urządzenia i instalacje chłodnicze
KNR 7-28 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
KNR 7-29 Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych
KNR 7-30 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich
KNR 7-33 Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych
KNR 7-34 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx

KNR 9-01 Ścianki murowane systemu SILKA M
KNR 9-02 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK
KNR 9-03 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich
KNR 9-04 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN
KNR 9-05 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA
KNR 9-06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62
KNR 9-07 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca keramzytu
KNR 9-07r04 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC
KNR 9-07r10 Roboty budowlane i geotechniczne z LecaŽ KERAMZYTU
KNR 9-08 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG (od wydania czwartego zawiera także wykładziny KeraLine)
KNR 9-08r04 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine (2004)
KNR 9-081 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine (2014)
KNR 9-09 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF
KNR 9-10 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY
KNR 9-10r05 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY
KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych
KNR 9-12 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC
KNR 9-13 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL
KNR 9-14 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan SBS - ICOPAL SA
KNR 9-15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL"
KNR 9-16 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT
KNR 9-17 Roboty murowe w systemie H+H
KNR 9-18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT
KNR 9-19 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR
KNR 9-20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkazanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą
KNR 9-22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie - uzupełnienie KNR 2-18
KNR 9-23 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF
KNR 9-24 Ocieplenia ścian i stropów w technologiach firmy BASF
KNR 9-25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-ChekSilver firmy Armacell
KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe
KNR 9-27 Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit
KNR 9-28 Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK
KNR 9-29 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K
KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego
KNR 9-31 Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT
KNR 9-32 Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne - system Remmers
KNR 9-34 Nowość dla kosztorysantówTechnologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach
KNR 9-35 Nowość dla kosztorysantówMontaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx

KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych
KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
KNR 0-11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
KNR 0-12r00 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej
KNR 0-12r96 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej
KNR 0-13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
KNR 0-14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
KNR 0-15r00 Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)
KNR 0-15r96 Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)
KNR 0-16 Roboty murowe w technologii "YTONG"
KNR 0-17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT
KNR 0-18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli
KNR 0-19 Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 - Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 - Roboty stolarskie
KNR 0-20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI
KNR 0-21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej
KNR 0-22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD
KNR 0-23 Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków - ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER
KNR 0-24 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL
KNR 0-25 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
KNR 0-26 System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG
KNR 0-27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 0-28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT
KNR 0-29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10
KNR 0-30 Stropy żelbetowe i ceramiczni-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych
KNR 0-31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego
KNR 0-32 Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY
KNR 0-33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO
KNR 0-34 Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex
KNR 0-35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I
KNR 0-36 Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11
KNR 0-37 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART
KNR 0-38 Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR
KNR 0-39 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann
KNR 0-40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers
KNR 0-41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN
KNR 0-44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN
KNR 0-45 Roboty rozbiórkowe z plyt dachowych azbestocementowych
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 11-xx

KNR 11-01 Podziemne roboty w kopalniach rud
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx

KNR 13-01 Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego
KNR 13-02 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego
KNR 13-03 Maszyny wyciągowe górnictwa węgla kamiennego
KNR 13-04 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego
KNR 13-06 Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń
KNR 13-07 Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego
KNR 13-08 Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego
KNR 13-09 Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego
KNR 13-11 Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu
KNR 13-12 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych
KNR 13-13 Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych
KNR 13-14 Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-15 Izolacje termiczne elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni
KNR 13-16 Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-18 Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego
KNR 13-19 Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego.
KNR 13-20 Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych
KNR 13-21 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-22 Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych
KNR 13-23 Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-24 Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-25 Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-26 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 15-xx

KNR 15-01 Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę
KNR 15-02 Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Tom I (wycofany 1.08.1996, zastąpiony przez KNR 2-11, wyd.I 1995)
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 17-xx

KNR 17-07 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 19-xx

KNR 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III)
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych 2x-xx

KNR 21-01 Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
KNR 23-01 Nowość dla kosztorysantówModernizacja i remont konstrukcji stalowych i urządzeń w hutnictwie żelaza (1987)
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT

KNR AL-01 Systemy alarmowe
KNR AT-02 Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH
KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie
KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome
KNR AT-05 Rusztowania systemowe Baumann - Mostostal
KNR AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
KNR AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD
KNR AT-08 Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezpieczenia przed graffiti
KNR AT-09 Pokrycia dachowe. Dachy ekologiczne
KNR AT-10 Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect
KNR AT-11 Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE
KNR AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips
KNR AT-13 Roboty budowlane przy układaniu okablowania strukturalnego
KNR AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE
KNR AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M
KNR AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis
KNR AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową
KNR AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M
KNR AT-19 Instalacje centralnego odkurzania
KNR AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur
KNR AT-21 Kasety podłogowe
KNR AT-22 Okładziny ceramiczne - ściany
KNR AT-23 Okładziny ceramiczne - podłogi i schody
KNR AT-24 Okładziny ceramiczne basenów
KNR AT-25 Iniekcje budowlane
KNR AT-26 Tynki renowacyjne
KNR AT-27 Hydroizolacje
KNR AT-28 Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO
KNR AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher
KNR AT-31 Technologia ocieplenia budynków w technologii BAUMIT
KNR AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii BAUMIT
KNR AT-33 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN
KNR AT-34 Roboty murowe w technologii MUROTHERM
KNR AT-35 Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet
KNR AT-36 Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking
KNR AT-37 Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie
KNR AT-38 Systemy ociepleń ATLAS
KNR At-39 Tarasy i balkony w technologii ATLAS
KNR AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii DEITREMANN
KNR AT-41 Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMANN
KNR AT-42 Okładziny ceramiczne w technologii Weber DEITERMANN
KNR AT-43 Systemy suchej zabudowyw technologii RIGIPS
KNR AT-43a Systemy suchej zabudowy w technologii Rigips – płyty 4Pro
KNR AT-44 Stropy w technologii KONBET
KNR AT-45 Systemy kominowe SCHIEDEL
KNR AT-46 Ściany działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC
KNR AT-47 Instalacje sanitarne i technologiczne systemów rurowych o złączach zaprasowywanych
KNR AT-48 System ociepleń KRAUTOL Krautherm
KNR AT-50 Nowość dla kosztorysantówHydroizolacje i renowacje budynków w technologii Remmers
KNR AT-51 Profile okapowe Renoplast
KNR AT-52 Nowość dla kosztorysantówSystemy suchej zabudowy – płyty gipsowo-kartonowe
KNR AT-53 Nowość dla kosztorysantówSystemy ociepleń Termo OrganikaR
KNR AT-57 Nowość dla kosztorysantówMontaż paneli fotowoltaicznych
KNR AT-58 Nowość dla kosztorysantówBezprzeponowe gruntowe wymienniki ciepła
KNR AT-99 Roboty budowlane różne: Rozdział 01 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS; Rozdział 02 Tynki i wylewki perlitowe; Rozdział 03 EMO - Energooszczędny Montaż Okien w technologii firmy STROPEX; Rozdział 04 Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce; Rozdział 05 Uszczelnienie kanałów wentylacyjnych i spalinowych
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych BISTYP

KNR BC-01 Roboty budowlane w technologii YTONG
KNR BC-01r02 Roboty budowlane w technologii YTONG
KNR BC-02 Roboty budowlane w systemie Schomburg
KNR BC-03 Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów SCHOMBURG-INDUTEC
KNR BC-04 Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów SCHOMBURG-SYMBUD
KNR BC-05 Roboty budowlane w systemie MUREXIN
KNR BC-05 Roboty budowlane w systemie SCHOMBURG
KNR BC-06 Systemy ociepleń w technologii GREINPLAST
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych DATACOMP

KNR DC-02 Zaprawy wapienne i cementowo-wapienne - aktualizacja do KNR 2-02, rozdział 17
KNR DC-03 Kotwy chemiczne Koelner-RAWL
KNR DC-04 Kotwy mechaniczne Koelner-RAWL
KNR DC-08 Nowość dla kosztorysantówOkablowanie strukturalne w technologi firmy AMP NETCONNECT R (Datacomp, 2016)
KNR DC-11 Termo Organika ETS Dom
KNR DC-12 Linie światłowodowe FCA [DATACOMP 2011]
KNR DC-13 Nowość dla kosztorysantówMikrokanalizacja zewnętrzna FTTH (Datacomp, 2015)
KNR DC-14 Nowość dla kosztorysantówWewnątrzbudynkowe Sieci FTTH (Datacomp, 2015)
KNR DC-15 Nowość dla kosztorysantówInstalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w technologii firmy Frapol (Datacomp, 2014)
KNR DC-18 Ocieplenia ścian zewnętrznych systemem Platinum Termo Organika (Datacomp, 2010)
KNR DC-181 Nowość dla kosztorysantówTermo Organika - System Ociepleń (Datacomp, 2015)
KNR DC-19 Systemy linii budowlanej MAPEI
KNR DC-191 Nowość dla kosztorysantówRoboty budowlane w systemie Mapei
KNR DC-20 Okładziny z płytek ceramicznych w systemie MAPEI
KNR DC-21 Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne MAPEI
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych EMITER

KNR EM-01 Okablowanie strukturalne EmiterNet
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych INSTAL

KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych KNRDL

KNRDL1 Badania ultradzwiękowe
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET

KNR K-01 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - System OMBRAN
KNR K-02 Roboty murowe w technologii SILKA
KNR K-03 Systemy kominowe Schiedel
KNR K-03r03 Systemy kominowe Schiedel
KNR K-04 Roboty budowlane w technologii Kreisel
KNR K-05 Krycie dachów dachówkami BRAAS
KNR K-05r02 Krycie dachów dachówkami BRAAS
KNR K-06 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO
KNR K-07 Roboty budowlane w technologii Weber Terranova
KNR K-08 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX
KNR K-09 Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX
KNR K-10 Roboty ociepleniowe w technologii BOLIX HD
KNR K-11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i zelbetowych - system MC-Bauchemie
KNR K-12 Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych - system MC Bauchemie
KNR K-13 Posadzki przemysłowe - system MC-Bauchemie
KNR K-17 System robót remontowo-inwestycyjnych w technologii Schomburg
KNR K-18 Ocieplenia stropów w systemach BOLIX
KNR K-21 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN
KNR K-24 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel
KNR K-25 Technologie ocieplania budynków w systemach Sto
KNR K-28 Roboty murowe w technologii SILKA E
KNR K-29 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE
KNR K-30 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża
KNR K-31 Roboty budowlane w technologii ATLAS
KNR K-32 Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS
KNR K-33 Roboty elewacyjne w technologii ATLAS
KNR K-35 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers
KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie
KNR K-37 Cementacja rurociagów, remont kanałów metodą "rękawa"
KNR K-38 Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT
KNR K-39 Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST
KNR K-40 Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszace ukladaniu okablowania strukturalnego
KNR K-41 Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Pagel
KNR K-42 Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych
KNR K-43 Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie
KNR K-44 Przekrycia stropowe w systemach KONBET
KNR K-45 System odwodnienia dachu i obróki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK
KNR K-46 Roboty budowlane w technologii Kreisel
KNR K-47 Kanaly, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych
KNR K-48 Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów
KNR K-49 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX
KNR K-50 Roboty murarskie z wykorzystaniem bloków Silka Tempo
KNR K-51 Roboty budowlane w technologii Izolex
KNR K-52 Montaż systemów fotowoltaicznych
KNR K-53 Nawierzchnie z tworzyw sztucznych
KNR K-54 Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach
KNR K-55 Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX
KNR K-56 Złożone systemy ociepleń CAPATECT oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii CAPAROL
KNR K-57 Krycie dachów i fasad łupkiem naturalnym
PS. Aby zamówić darmową wersję elektroniczną naciśnij przycisk i wypełnij zamówienie
KNR K-58 Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX
KNR K-59 Kotwy i szyny kotwiace w konstrukcjach betonowych i murowych
KNR K-60 Nowość dla kosztorysantówKrycie dachów w systemie BRAAS
KNR K-61 Nowość dla kosztorysantówPraca deskowań konstrukcji żelbetowych i betonowych w trakcie dojrzewania betonu
KNR K-62 Nowość dla kosztorysantówObudowa płytowa przestawna CITYBOX ścian wykopów liniowych
KNR K-63 Nowość dla kosztorysantówObudowa płytowa przestawna MINIBOX ścian wykopów liniowych
KNR K-64 Nowość dla kosztorysantówObudowa płytowa przestawna STANDARDBOX ścian wykopów liniowych
KNR K-65 Nowość dla kosztorysantówŚcianki szczelne stalowe wwibrowywane
KNR K-66 Nowość dla kosztorysantówObudowa płytowa słupowa OWS ścian wykopów liniowych
KNR K-67 Nowość dla kosztorysantówRoboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit
KNR-K 2-15 Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15
KNR-K 2-15r16 Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15
KNR K 2-17 Nowość dla kosztorysantówPrzewody wentylacyjne z płyt z wełny szklanej
KNR-K 2-31 Elementy oznakowania i bezpieczenstwa ruchu - uzupełnienie do KNR 2-31
KNR-K 7-04 Urządzenia oczyszczalni ścieków
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA

KNR SEK-02-01 Roboty murowe
KNR SEK-02-02 Budynki wielomieszkaniowe o konstrukcji ścian nośnych z prefabrykatów w systemie WK-70 "Bogucin"
KNR SEK-02-03 Tarasy i balkony
KNR SEK-02-04 Technologie ocieplania budynków w systemach ARSANIT
KNR SEK-05-08T System automatyki obiektowej TECOMAT "inteligentny budynek"
KNR SEK-06-01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska
KNR SEK-06-01r03 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska
 

Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB

KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne
KNR-W 2-02 Konstrukcje budowlane
KNR-W 2-02r97 Konstrukcje budowlane
KNR-W 2-02r03 Konstrukcje budowlane
KNR-W 2-05 Konstrukcje metalowe
KNR-W 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
    S-215 Instalacje wewnętrzne z rur z tworzyw sztucznych (uzupełnienie KNR 2-15)
KNR-W 2-16 Izolacje termiczne
KNR-W 2-16r92 Izolacje termiczne
KNR-W 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
KNR-W 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR-W 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa
    S-219 Uzupełnienie KNR 2-19
KNR-W 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna
KNR-W 2-25 Urządzenia placu budowy
KNR-W 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm
KNR-W 4-01 Roboty remontowe budowlane
KNR-W 4-01r97 Roboty remontowe budowlane
KNR-W 4-02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR-W 4-03 Roboty remontowe elektryczne
KNR-W 5-05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
KNR-W 5-07 Urządzenia teletransmisyjne
KNR-W 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
    E-0508 Montaż inst. elektr. w listwach z PCW - uzupełnienie do KNR 5-08
KNR-W 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
    E-0510 Przepusty, linie izolowane, linie kablowe na słupachW - uzupełnienie do KNR 5-10
KNR-W 7-02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna
KNR-W 7-04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków
KNR-W 7-07 Montaż pomp i sprężarek
KNR-W 7-09 Rurociągi technologiczne i armatura
KNR-W 7-10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących
KNR-W 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne
KNR-W 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
KNR-W 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
KNR-W 7-20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych
KNR-W 7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych
KNR-W 7-28  Nowość dla kosztorysantówRoboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
 

Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Wacetob

KNNR-W 1 Roboty ziemne
KNNR-W 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNNR-W 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNR-W 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
KNNR-W 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
KNNR-W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KNNR-W 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
 

Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Załącznik nr 1

KNNR 1 Roboty ziemne
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNNR 7 Konstrukcje metalowe
KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KNNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
 

Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych

KNCK 1 Nawierzchnie drogowe (wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31)
KNCK 3 Mosty drogowe i kolejowe (wycofany 1.01.1991, zastąpiony przez KNR 2-33)
KNCK 6 Nowość dla kosztorysantówUrządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego
KNCK 7 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
 

Katalogi Norm Kosztorysowych

KNK 2-06 Nawierzchnie ulic i placów (wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31)
KNK 2-11 Melioracje
KNK 7-28 Drobne roboty budowlane wystepujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych (wycofany 1.07.1992, zastąpiony przez KNR 7-28)
 

Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych

KNKRB 1 Roboty ziemne
KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNKRB 4t1 Instalacje sanitarne. Tom I
KNKRB 4t2 Instalacje sanitarne. Tom II
KNKRB 5 Instalacje elektryczne
KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
 

Katalogi Norm Pracy

KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne
KNP 2 Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66)
KNP 4 Roboty ogólnobudowlane remontowe
KNP 5 Roboty montażowe instalacji
KNP 6 Roboty montażowe instalacji wewnętrznych
KNP 7 Roboty montażowe instalacji zewnętrznych
KNP 7-01 Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne
KNP 7-02 Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych
KNP 7-03 Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej
KNP 7-04 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej
KNP 7-05 Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych.
KNP 8 Roboty montażowe różne; spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie tlenem rur, blach i kształtowników
KNP 12 Nowość dla kosztorysantówBudowa terenów zielonych (1998)
KNP 13 Nowość dla kosztorysantówKonserwacja terenów zielonych (1998)
KNP 16 Roboty torowe
KNP 18 Roboty elektromontażowe silnoprądowe
KNP 18-01 Montaż instalacji elektrycznych
KNP 18-03 Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych
KNP 18-04 Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych
KNP 18-08 Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej
KNP 18-09 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych
KNP 18-13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych
KNP 18-22 Montaż oświetlenia zewnętrznego
KNP 18-23 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zew.
KNP 18-34 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn
KNP 18-36 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych
KNP 18-38 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz.
KNP 18-41 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych
KNP 18-44 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych
KNP 18-46 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych
KNP 18-90 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym
KNP 19-15 Roboty elektromontażowe słaboprądowe : montaż urządzeń prądotwórczych i zbiorników paliwa
KNP 19 Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów
KNP 21 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej
KNP POLCEN Roboty załadunkowe i wyładunkowe oraz transport zewnętrzny materiałów budowlanych
KNP nRPDE Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych
KNP ZREW 02 Roboty remontowe kotłów parowych o wydajności 380 i 430 t/h
KNP ZREW 07 Roboty remontowe armatury i rurociągów
KNP ZREW 10 Roboty remontowe turbin WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20, TK-50
KNP ZREW 11 Roboty remontowe turbin parowych o mocy poniżej 50 MW
KNP ZREW 12 Roboty remontowe łopatkowania wirników turbin parowych
 

Katalogi Norm Zakładowych

KNZ 14 Nowe Technologie w Budownictwie. Izolacje, stropy
KNZ 15 Nowe Technologie w Budownictwie. Izolacje
KNZ ALPI Przemyslowe techniki alpinistyczne
 

Katalogi Pracochłonności Remontów Urządzeń Elektrycznych

KPRUE 1 Urządzenia elektryczne KP/E O-1
 

Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych

KPRR 1 Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
KPRR 2 Kotły parowe o wydajności 380 I 430 T/H
KPRR 3 Kotły parowe o wydajności 100-250 T/H
KPRR 4 Kotły parowe o wydajności 51-130t/h
KPRR 5 Kotły parowe o wydajności 50 T/H
KPRR 6 Kotły wodne o wydajności do 120Gcal
KPRR 7 Armatura i rurociągi
KPRR 9 Turbiny 13UK 125-6
KPRR 10 Katalog pracochłonności robót remontowych turbin WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20,TK-50
KPRR 11 Turbiny parowe o mocy poniżej 50MW
KPRR 12 Łopatkowanie wirników turbin parowych
KPRR 14 Urządzenia ciepłownicze i zbiorniki wodne
KPRR 15 Roboty murarskie, izolacyjne, ciesielskie i czyszczenia
KPRR 18 Kotły wodne typu PTWM o wydajności 100 i 180Gcal/h
KPRR 20 Turbiny parowe typu 13UP-55-O,13UP-65-O,13P-55-O
KPRR 23 Pompy wodne różnych typów i sprzęgła hydrokinetyczne
 

Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych

KSNR 1 Roboty ziemne
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KSNR 2u1 Konstrukcje budowlane wykonywane w nowych technologiach Cz.I
KSNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
KSNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KSNR 7 Konstrukcje metalowe
KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KSNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KSNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
KSNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
 

Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane (Uzupełnienia do KNR 2-02)

NNRNKB 1 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury, okładziny zewnętrzne, stolarka, mieszanki betonowe i zaprawy
NNRNKB 2 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe monolityczne, drewniane dachowe, tynki
NNRNKB 3 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne, malowanie, roboty kamieniarskie, chodniki, wjazdy, place
NNRNKB 4 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki, stolarka, podłogi i posadzki, roboty kamieniarskie
NNRNKB 5 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania
NNRNKB 6 Konstrukcje drewniane dachowe, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, rusztowania, okładziny i posadzki z płytek gres
NNRNKB 7 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury i okładziny, podłogi i posadzki, docieplenia
NNRNKB 8 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, rusztowania
NNRNKB 9 Tynki i okładziny zewnętrzne
NNRNKB 10 Konstrukcje murowe, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
NNRNKB 11 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
NNRNKB 231 Uzupełnienia do KNR 2-31
 

Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
(występują też jako katalogi oznaczone PKZ 19-xx)

TZKNBK I Roboty transportu wewnętrznego
TZKNBK II Roboty ziemne
TZKNBK III Roboty betonowe
TZKNBK IV Roboty murowe
TZKNBK V Roboty ciesielskie
TZKNBK VI Roboty pokrywcze
TZKNBK VII Roboty izolacyjne
TZKNBK VIIIcz1 Roboty tynkarskie zewnętrzne
TZKNBK VIIIcz2 Roboty tynkarskie wewnętrzne
TZKNBK IX Roboty sztukatorskie
TZKNBK X Roboty stiukowe
TZKNBK XI Roboty posadzkarskie
TZKNBK XII Roboty stolarskie
TZKNBK XIII Roboty zduńskie
TZKNBK XIV Roboty szklarskie
TZKNBK XV Roboty malarskie
TZKNBK XVIcz1 Roboty kamieniarskie. Obróbka.
TZKNBK XVIcz2 Roboty kamieniarskie. Montaż.
TZKNBK XVII Roboty instalacji elektrycznych
TZKNBK XVIII Roboty instalacji sanitarnych
TZKNBK XX Roboty stolarki artystycznej
TZKNBK XXI Roboty metaloplastyki kolorowej
TZKNBK XXII Roboty metaloplastyki żelaznej
TZKNBK XXIII Roboty blacharki artystycznej
TZKNBK XXIV Roboty ślusarsko-spawalnicze
PKZ I Zmiany i uzupełnienia cz. I - Zmiany i uzupełnienia do Tymczasowych Zakładowych Katalogów Norm Budowlano-Konserwatorskich. Dotyczą części II -XXIII.
PKZ II Zmiany i uzupełnienia cz. II - Zmiany i uzupełnienia do Tymczasowych Zakładowych Katalogów Norm Budowlano-Konserwatorskich - część VIII "Roboty tynkarskie"
 

Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych

TZKNC N-K-I Malarstwo ścienne
TZKNC N-K-II Malarstwo sztalugowe
TZKNC N-K-III Drewno polichromowane i niepolichromowane
TZKNC N-K-V Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie
TZKNC N-K-VI Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach kamiennych, płaskorzeźbach, detalach architektonicznych
TZKNC N-K-VII Witrażownictwo
TZKNC N-K-XVII Konserwacja metalu
 

Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych

ZKNR 2 Roboty kablowe i stacyjne
ZKNR 039 Linie optotelekomunikacyjne (występuje też pod oznaczeniem ZN-97/TP S.A.-039 lub jako KNR TP39)
ZKNR 040 Telekomunikacyjne sieci miejscowe - uzupełnienie do KNR 5-01 (występuje też pod oznaczeniem ZN-97/TP S.A.-040 lub jako KNR 501U)
ZKNR BO-01 Budownictwo ogólne i renowacja zabytków w technologii Bostik
ZKNR C-1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit
(Zobacz ważny artykuł na temat aktualności tego katalogu.)
ZKNR C-2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit i Thomsit, Pattex, Metylan.
(Zobacz ważny artykuł na temat aktualności tego katalogu.)
ZKNR C-2.1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materialach marek: Ceresit i Thomsit, Pattex, Metylan
ZKNR C-3 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - budownictwo ogólne i renowacja zabytków
ZKNR PKRE Sterowanie lokalne odłączników kolejowych sieci trakcyjnych
 

Inne

KNR BO-12 Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk (ORGBUD)
KNCP 1 Katalog norm czasu dla prac leśnych
ZNK 23-01 Zbiór Norm Kosztorysowych na konstrukcje metalowe
ZNR 1 Zestaw Nakładów Rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych
ZKCJ Bolix Zakładowy Katalog Cen Jednostkowych Bolix
ZKCJ Kreisel Zakładowy Katalog Cen Jednostkowych Kreisel
ZKMC 1 Zakładowy Katalog Mierników Czasochłonności - Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
Ekobud wykonanie elementów konstrukcji w technologii "EKOBUD"
KZKW 1 Nowość dla kosztorysantówKatalog Zakładowy Klubu Wysokogórskiego - Kraków
ZNPP 1  Nowość dla kosztorysantówZestaw norm pracy w produkcji pomocniczej (Dział 1: Wyroby betonowe, Dział 2: wyroby kowalsko-ślusarskie, Dział 3: roboty transportowe)
ZNPP 12  Nowość dla kosztorysantówZestaw norm pracy w produkcji pomocniczej. Stolarka budowlana
GEO 1  Nowość dla kosztorysantówKatalog Zrzeszenia Przedsiębiorstw Branży Geologicznej
R.P.M. Gniezno Nowość dla kosztorysantówPrzekraczanie przeszkód terenowych
KNR RE Nowość dla kosztorysantówRoboty budowlane i montażowe występujące przy wykonywaniu robót elektroenergetycznych