Kosztorys to nie wszystko...

Witamy w naszym sklepie z narzędziami dla kosztorysanta!


Staraliśmy się wprowadzić atrakcyjną ofertę zakupu programów kosztorysowych.

Nie wiesz na co się zdecydować? Śmiało pytaj - chętnie pomożemy dokonać rozsądnego wyboru.

Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie.


Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie dla firm, instytucji i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zakup musi być bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, co należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem. Sklep nie realizuje zamówień złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wyjątkowe promocje i dodatki:

 • Pakiety gotowych kosztorysów
 • Pomoc on-line w kosztorysowaniu
 • Usługa "Instalacja"
 • Bezpłatna wysyłka
 • Możliwość uzupełnienia bazy katalogowej w Twoim programie kosztorysowym

Przeczytaj:

 

biuro@remiz.com.pl   

22 619-13-40   lub   602-391-357   

Narzędzia kosztorysanta

1. Umysł i dłonie

Najważniejsze narzędzia dostałeś jako prezent – Twój umysł i Twoje dłonie (być może nie często myślisz o tych prezentach jako o arcydziełach inżynierii) – te narzędzia z oczywistych przyczyn są poza naszą ofertą program kosztorysowy uśmiech

2. Wiedza

Kolejne narzędzie to wiedza zdobywana przez Ciebie. Zdobywana, a nie zdobyta. Zasoby wiedzy trzeba nieustannie poszerzać, rozbudowywać i doskonalić z uwagi na to, że budownictwo nieustannie się rozwija. Powstają nowe technologie, nowe sposoby ich wykorzystania itd. To jest ta fascynująca strona wiedzy. Mniej ciekawe, ale niezbędne, jest zdobywanie wiedzy na temat posługiwania się programami do kosztorysowania (czytaj: rozbudowanymi kalkulatorami). Inną zupełnie nudną stroną wiedzy jest sprawa znajomości przepisów prawnych związanych ze sporządzaniem wycen kosztorysowych. I jeszcze kilka spraw niezbędnych przy kosztorysowaniu to wiedza o cenach na rynku budowlanym, wiedza o ekonomi budownictwa oraz wiedza o sposobach sporządzania kalkulacji kosztorysowych.

Na naszej stronie www.remiz.com.pl możesz znaleźć sporo informacji na temat kosztorysowania. Istnieje niebezpieczeństwo, że kosztorysant źle przygotowany do wykonywania zawodu może narazić inwestora/wykonawcę/biuro projektów na straty finansowe. Jednak żadne wykształcenie ani praktyka nie zastąpią rzetelności, dokładności i cierpliwości w podejściu do realizowanych zadań. Nawet ktoś, kto ma wiedzę, doświadczenie i tytuł „rzeczoznawcy kosztorysowego” może opracowywać knoty kosztorysowe, jeśli się nie odznacza wspomnianymi cechami i nie przykłada się do pracy.
Pamiętaj, że nawet jeżeli nie masz wykształcenia zawodowego związanego bezpośrednio z kosztorysowaniem prac budowlanych to nie znaczy, że nie możesz być dobrym kosztorysantem. Bądź jednak realistą. Nie zaczynaj od kursu kosztorysowania tylko od uzupełnienia wykształcenia budowlanego. Aby być profesjonalnym kosztorysantem powinieneś mieć wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu budowlanym. Bez znajomości procesów i technologii budowlanych, nazewnictwa itd. nie będziesz w stanie zrobić dobrego kosztorysu.
Jeżeli masz już wykształcenie budowlane to i tak musisz wiedzieć, że 20 czy nawet 40 godzin kursu kosztorysowego nie uczyni z Ciebie fachowca. Będziesz potrzebował jeszcze dużo praktyki i  c i e r p l i w o ś c i. Po rzetelnym opracowaniu 200-300 kosztorysów będziesz na dobrej drodze to osiągnięcia profesjonalizmu.

3. Programy kosztorysowe

Dziś praktycznie każdy kosztorysant korzysta z programu do kosztorysowania. Programy te pomagają sporządzić kalkulacje kosztorysowe, opracować przedmiar, harmonogram, wygenerować wykresy obrazujące strukturę kosztów, zamieszczać zdjęcia, tabele, rysunki techniczne itd. Dzięki wbudowanej bazie normatywnej i wewnętrznych wyszukiwarkach przyspieszają i ułatwiają odszukanie właściwych norm.

Pamiętaj, że program kosztorysowy to tylko narzędzie. Niezależnie od tego jak jest świetny sam nie wykona kosztorysu, tak jak dobra kielnia sama nie wymuruje ścian domu. Trzeba wiedzieć jak się posługiwać programem. Na przykład trzeba mieć wiedzę o technice „murowania” (czytaj: „kosztorysowania”) o sposobie doboru składników przy przygotowaniu zaprawy (czytaj: „o normatywach RMS”,) itd. Dzięki takiej wiedzy możesz sprawnie, dokładnie zbudować ściany domu (czytaj: „wykonać kosztorys”).

Pamiętaj – różne programy to różne możliwości. Nie w każdym programie będziesz mógł wszystko zrobić. Na przykład baza katalogów - są programy, które mają w bazie 40 katalogów i takie, które mają ok. 400 katalogów. Żaden program kosztorysowy nie ma kompletnej bazy katalogowej ponieważ producenci poszczególnych programów nie współpracują ze sobą w tej dziedzinie. Biura kosztorysowe, pracownie projektowe, instytucje publiczne oraz wykonawcy często dysponują kilkoma programami kosztorysowymi różnych producentów, co pozwala dobrze współpracować ze zleceniodawcami i pozostałymi uczestnikami zadania inwestycyjnego. Dzięki posiadaniu kilku programów do kosztorysowania jest też dostęp do pełnej bazy katalogów normatywnych dostępnej na rynku.

Do najbardziej rozpowszechnionych programów kosztorysowych należą:

(większość tych programów jest dostępna w naszej ofercie)

Do sporządzania uproszczonego kosztorysu lub wstępnej wyceny inwestycji wystarczają inne programy kosztorysowe:

 • WKI–Plan firmy Promocja
 • Viking firmy Athenasoft
 • Inwest firmy Orgbud Serwis

Jeżeli planujesz zakup programu kosztorysowego:
 • Możesz wypróbować go przy użyciu "dema" programu.
 • Jeśli chcesz przetestować produkt w warunkach praktycznych, zapraszamy Cię do nas na indywidualny kurs z kosztorysowania. Podczas kursu skupiamy się głównie na części praktycznej - na opracowywaniu kosztorysów do konkretnych zamówień.
 • Zajrzyj do artykułu Jaki program kosztorysowy wybrać? Gdyby to nie było wystarczające, możesz zwrócić się do nas o pomoc - gdy poznamy twoje potrzeby i możliwości, pomożemy Ci dobrać odpowiednie oprogramowanie.
4. Inne niezbędne narzędzia:
Publikacje dotyczące metod kosztorysowania, katalogi normatywne, kalkulatory, dalmierze laserowe, sprzęt komputerowy, podstawy cenowe (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, wskaźniki narzutów, ceny jednostkowe robót, elementów, stanów, obiektów – np. Sekocenbud, Bistyp, Orgbud, Eurocenbud).

I jeszcze jedno: pamiętaj, że to tylko praca. Są ważniejsze rzeczy, które nadają życiu prawdziwy sens program do kosztorysowania


Opracował: Marek Modrzewski
www.remiz.com.pl
27.04.2012 r. (aktualizacja: 27.09.2012)

© Wszelkie prawa zastrzeżone - powyższą treść możesz kopiować i rozpowszechniać pod warunkiem, że podasz adres strony www.remiz.com.pl oraz autora.


Jaki program kosztorysowy wybrać?

Kosztorysowanie robót budowlanych wymaga dobrej znajomości technologii prac, obowiązujących przepisów, baz katalogowych, aktualnych stawek robocizny, cen materiałów, cen najmu i pracy sprzętu itp. Na rynku można spotkać szereg programów do kosztorysowania, różniących się parametrami wpływającymi na możliwości ich użycia, łatwość obsługi, sposób zestawiania i drukowania sporządzonych kosztorysów itd.

Często jest tak, że o popularności poszczególnych programów kosztorysowych w danym rejonie decyduje to, jaki producent oprogramowania tam działa.

Wybierając program do kosztorysowania, który ma usprawniać codzienną pracę i stanowi poważną inwestycje finansową, warto wcześniej przeanalizować jego możliwości i dobrać taki, który możliwie najlepiej spełni twoje wymagania.

Przede wszystkim, czy program umożliwia eksport kosztorysów w formatach FWD, HTML i ATH.

Format FWD umożliwia bezbłędne przekazywanie kosztorysów uproszczonych wraz z podstawami wyceny i przedmiarami. Jest to szczególnie istotne przy kosztorysach związanych z zamówieniami publicznymi.

Format HTML umożliwia odczytanie kosztorysu na każdym komputerze w przeglądarce internetowej.

Format ATH pozwala na wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania. Ułatwia to obieg kosztorysów pomiędzy tobą a firmami wykonawczymi, inwestorami, biurami kosztorysowymi i biurami projektowymi.

Sprawdź czy program jest standardowo wyposażony w istotne moduły dodatkowe, czy też trzeba je oddzielnie dokupić. Przykładowe dodatkowe moduły:

Import przedmiarów PDF

Eksport do programu Excel

Uwaga na pułapki....

Oznaczenia katalogów - producenci oprogramowania do kosztorysowania nie potrafią (lub - co bardziej prawdopodobne - nie chcą) opracować wspólnej platformy programowej i wspólnego oznaczenia katalogów normatywnych w swoich programach. Duża cześć katalogów ma jednakowe symbole w programach kosztorysowych, ale jest też sporo katalogów oznaczonych w różny sposób, (czyli "Wyście sobie, a my sobie, każdy sobie rzepkę skrobie."). Skutkuje to tym, że nawet, jeżeli program zapisuje kosztorys w formacie, który umożliwia otwarcie go w innych programach, to nie zawsze będzie można go łatwo edytować, ponieważ program może nie rozpoznać oznaczeń katalogów, jakie w danym kosztorysie zostały zastosowane.

Błędy obliczeniowe - każdy kto przenosił pliki kosztorysów pomiędzy różnymi programami za pomocą formatu ATH, wie że korzystanie z tego formatu związane jest z ryzykiem powstania niedokładności. Zdarza się, że po otwarciu go w innym programie niż ten, w którym został opracowany, będzie zawierał błędy obliczeniowe, braki cen materiałów i sprzętu itp. Dzieje się tak z uwagi na odmienną realizację importu i eksportu oraz stosowanie różnych formuł obliczeniowych w poszczególnych programach kosztorysowych.

Problemy jakie wynikają z opisanej wyżej sytuacji omówione są w artykule: "Kosztorys w formie pisemnej i elektronicznej"

Format FWD

Aby zaradzić problemowi dokładniejszego przenoszenia danych liczbowych pomiędzy programami kosztorysowymi, pod patronatem Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB powstał nowy format o nazwie FWD (Format Wymiany Danych). Uwaga: format FWD przenosi kosztorysy z wykorzystaniem wyłącznie metody uproszczonej. W trakcie eksportu pozycje kalkulowane metodą szczegółową są automatycznie konwertowane do metody uproszczonej. Dzięki FWD uzyskujemy pełną zgodność wyceny kosztorysu, ale zmniejsza się ilość przenoszonych danych. Przez pominięcie kalkulacji szczegółowej wyeliminowane są problemy związane z różnicami w sposobie obliczenia ceny jednostkowej i wartości pozycji. Daje to pełną zgodność wartości i cen jednostkowych w kosztorysach przenoszonych pomiędzy różnymi programami. Format jest bezpłatny i udostępniony do powszechnego wykorzystania (Programiści mogą pobrać FWD ze strony internetowej: https://bitbucket.org/mwi1/formatfwd).

Przykładowe programy kosztorysowe które posiadają funkcję importu/eksportu z/do formatu FWD:

Rodos, Kobra, Seko Prix, Winbud

Dobry program kosztorysowy nie musi być drogi!

Większość z tych, którzy posiadają bardzo rozbudowane, skomplikowane o dużych możliwościach programy do kosztorysowania i tak nie wykorzystuje dużej części ich możliwości, ponieważ wiele funkcji jest im zwyczajnie niepotrzebnych. Poniższe uwagi nie odnoszą się do konkretnego programu - to ogólne podpowiedzi, które mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji, jaki program do kosztorysowania kupić.

Pomyśl czy naprawdę będziesz korzystał z:
Całej dostępnej bazy KNR-ów?
Nawet duże biura kosztorysowe sporządzające setki kosztorysów rocznie nie wykorzystują większości KNR-ów dostępnych w programach kosztorysowych. Np. jak często będziesz korzystał z katalogów:
 • KNR 7-.... (np. KNR 7-01 Montaż urządzeń do skrawania, tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych).
 • KNR 13-.... (np. KNR 13-13 Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych).
 • KNKRB...... (np. KNKRB 1 Roboty ziemne - wyd. z 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania).
 • KNP ZREW.... (np. KNP ZREW 12 Pracochłonności łopatkowania wirników turbin parowych).
 • KNCK.... (np. KNCK-1 Nawierzchnie drogowe - wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31).
 • KPRR.... (np. KPRR 23 Katalog pracochłonności robót remontowych pomp wodnych różnych typów i sprzęgieł hydrokinetycznych).
itd.
Czy będziesz sporządzał harmonogramy?
Czy będziesz sporządzał rysunki techniczne i będziesz je umieszczał w kosztorysie?
Czy potrzebujesz graficznej prezentacji wartości elementów kosztorysu?
(ładne, ale to tylko gadżet)
Czy będziesz umieszczał w przedmiarze/kosztorysie tabelki, zdjęcia?
Czy potrzebujesz gotowych formuł matematycznych?
Czy rzeczywiście potrzebujesz bezpośrednio w programie wzoru na pole koła lub objętość sześcianu?
Czy potrzebujesz kilkunastu możliwości sortowania pozycji kosztorysu,
np.: wg wartości przedmiaru, wg opisów lub wg znaczników pozycji?
Czy potrzebujesz program do kalkulacji stawki roboczogodziny?
(Naprawdę będziesz samodzielnie kalkulował taką stawkę, czy weźmiesz ją z publikatorów Sekocenbudu?)
Czy potrzebujesz mnóstwa ustawień kolorystycznych wyglądu ekranu?
Czy potrzebujesz możliwości ustawiania kilkudziesięciu parametrów wydruku?
Czy chcesz z programu kosztorysowego drukować faktury?
Czy będziesz sporządzał przedmiar robót wg FIDIC?
Czy musisz mieć możliwość wysyłać kosztorysy pocztą elektroniczną bezpośrednio z programu kosztorysowego?
Itd.... itd......

Oczywiście ww. funkcje mają swoją wartość (przydatność), ale jeżeli jesteś początkującym kosztorysantem, prowadzisz niewielką firmę wykonawczą w wąskiej specjalizacji (np. instalacje teletechniczne), pracujesz w instytucji, która nie zleca dużych ilości robót budowlanych, sporządzasz kilkanaście kosztorysów rocznie, to nie potrzebujesz programu kosztorysowego o bardzo rozbudowanych funkcjach.

To czego najczęściej potrzeba, to możliwość sporządzenia przedmiaru, wykonania kosztorysu w oparciu o katalogi z określonych branż i ewentualnie wymiany pliku kosztorysu z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (poprzez pliki w formatach FWD i ATH).


Podsumowanie - przy wyborze programu kosztorysowego weź pod uwagę:

1. Czy program posiada funkcję importu/eksportu w formatach FWD i ATH? Warto, by program posiadał oba formaty!

 • format FWD - umożliwia bezbłędne przekazywanie kosztorysów uproszczonych wraz z podstawami wyceny i przedmiarami - szczególnie istotne przy kosztorysach związanych z zamówieniami publicznymi. Programy kosztorysowe, które posiadają funkcję importu/eksportu formatu FWD: RODOS, KOBRA, SEKO PRIX, WINBUD.
 • format ATH - przenosi większą ilość danych niż format FWD, ale może generować błędy obliczeniowe z uwagi na odmienną realizację importu i eksportu oraz stosowanie różnych formuł obliczeniowych w poszczególnych programach kosztorysowych.
 • czy program jest sprzedawany z dodatkami (np. wczytywanie przedmiarów PDF, eksport do programu Excel i inne)

2. Jaki program jest najbardziej rozpowszechniony wśród firm i instytucji, z którymi współpracujesz oraz w rejonie, w którym działasz? (część programów jest popularna w całym kraju, a część funkcjonuje tylko na rynku lokalnym)

3. Jakim zestawem katalogów dysponuje dany program? (wszystkich jest już grubo ponad 400 i ciągle dochodzą nowe » Zobacz spis katalogów kosztorysowych). Niektórzy kupują program z niewielką bazą katalogów z jednej branży. Ale jest to mało praktyczne rozwiązanie, ponieważ wiele przydatnych normatywów nawet tylko dla jednej branży jest porozrzucane w różnych katalogach.

4. Jak program radzi sobie ze współpracą z cennikami RMS, pozycji i obiektów? (Sekocenbud, Bistyp, Intercenbud)

5. Czy ma możliwość wczytywać przedmiary z plików PDF?

Reszta to już kwestia twoich indywidualnych preferencji i umiejętności oraz zasobności Twojego portfela.

Pamiętaj: Żaden program kosztorysowy nie jest pozbawiany wad. A programy to tylko narzędzia - narzędzia same niczego nie zrobią.Opracował: Marek Modrzewski
www.remiz.com.pl
28.05.2012 r. (aktualizacja: 3.06.2022)

© Wszelkie prawa zastrzeżone - powyższą treść możesz kopiować i rozpowszechniać pod warunkiem, że podasz adres strony www.remiz.com.pl oraz autora.


Jako ciekawostka, archiwalny ranking najlepszych programów kosztorysowych wg ceny (ceny na dzień 30.03.2012):

Lp. Producent Program Uwagi Cena netto Cena brutto Polecamy
1 WINBUD Kosztorys Start Ponad 380 katalogów 890,00 zł 1 094,70 zł V
2 OWEOB Promocja SEKO Smart 275 Katalogów. Komplet cenników SEKOCENBUD w cenie programu 1 190,00 zł 1 463,70 zł V
3 MTM Digital EDBUD Ponad 260 katalogów, bezpłatne szkolenie z obsługi programu 1 219,51 zł 1 500,00 zł  
4 RODOS 2010 Standard 40 katalogów do WYBORU 1 290,00 zł
cały cennik
1 586,70 zł V
5 Orgbud-Serwis Kobra wer.10 standard ponad 100 katalogów 1 490,00 zł 1 832,70 zł  
6 WINBUD Kosztorys Prof ponad 380 katalogów + Harmonogram + Rysunek + Inwestycja 1 690,00 zł 2 078,70 zł V
7 Athenasoft NORMA Standard ponad 350 katalogów 1 810,00 zł 2 226,30 zł  
8 Orgbud-Serwis Kobra wer.10 max ponad 250 katalogów 1 850,00 zł 2 275,50 zł  
9 OWEOB Promocja SEKO Prix 275 Katalogów. Komplet cenników SEKOCENBUD w cenie programu 2 100,00 zł 2 583,00 zł  
10 Datacomp ZUZIA 10 ponad 300 katalogów 2 190,00 zł
cały cennik
2 693,70 zł  
11 RODOS 2010 GOLD ponad 390 katalogów 2 890,00 zł
cały cennik
3 554,70 zł  
12 Athenasoft NORMA Pro ponad 350 katalogów 3 010,00 zł 3 702,30 zł  
13 Athenasoft NORMA Expert ponad 350 katalogów 3 510,00 zł 4 317,30 zł  
  Wersje specjalne  
Lp. Producent Program Uwagi Cena netto Cena brutto Polecamy
1 WINBUD Kosztorys Start Wersja dla nowo powstałych firm lub dla urzędów publ. Ponad 380 katalogów 667,50 zł 821,03 zł V
2 MTM Digital EDBUD Kosztorys WB Wersja branżowa - 20 dowolnie wybranych katalogów 750,00 zł 922,50 zł  
3 WINBUD Kosztorys Prof Wersja dla nowo powstałych firm lub dla urzędów publicznych. Ponad 380 katalogów 1 267,50 zł 1 559,03 zł V
4 WINBUD Start + roczny e-Bistyp Roczny dostęp do cenników e-Bistyp 1 603,50 zł 1 972,31 zł V
5 Datacomp ZUZIA 10 Start Wersja dla nowo powstałych firm. Ponad 300 katalogów 1 600,00 zł
cały cennik
1 968,00 zł  
  Wersje dla absolwentów  
Lp. Producent Program Uwagi Cena netto Cena brutto Polecamy
1 RODOS Standard Dla absolwentów 967,50 zł
cały cennik
1 190,03 zł V
2 WINBUD Kosztorys Prof. Ponad 380 katalogów + Harmonogram + Rysunek + Inwestycja. Dla absolwentów Szkół Budowlanych z lat 2010-2012 1 267,50 zł 1 559,03 zł V
3 WINBUD Kosztorys Start Ponad 380 katalogów. Dla absolwentów Szkół Budowlanych z lat 2010-2012 667,50 zł 821,03 zł  
4 Datacomp ZUZIA dla absolwenta Dla absolwentów nie prowadzących działalności gospodarczej. 1 000,00 zł
cały cennik
1 230,00 zł  

Teraz WINBUD Prof za darmo na 45 dni bez zobowiązań!