Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Materiał na budowę domu :) Czyż nie jest ładne? Kosztorys domu to nie wszystko... Na budowę domu

Wydawnictwa związane z kosztorysowaniem:

Poniżej zamieszczamy spis a także linki prowadzące do oficjalnych stron wydawnictw publikujących katalogi norm i nakładów, a dodatkowo także biuletyny, cenniki materiałów i sprzętu, poradniki i inne publikacje związane z procesem kosztorysowania.

»  - mnóstwo Katalogów Nakładów Rzeczowych z serii KNR i KNR-K, erraty do tych katalogów, a także skrypt pt. "Ćwiczenia z kosztorysowania", który zawiera obszerne wprowadzenie w zagadnienia związane z kosztorysowaniem, zestawy ćwiczeń dla uczniów i studentów oraz profesjonalne oprogramowanie do kosztorysowania (Rodos-edycja studencka).

» POLCEN - podręczniki kosztorysowania. Można też zakupić kilka katalogów: KNR 4-05, KNR 4-06, KNR 4-07, KSNR nr 8, KNP.

» BISTYP - Katalogi Nakładów Rzeczowych z serii BC, a także katalogi cen jednostkowych, cenniki materiałów i sprzętu, bazy cenowe, poradniki dotyczące WKI i oprogramowanie kosztorysowe.

» INiCKB (dawny Orgbud) - Sprzedaż KNR i KNP.

» ORGBUD-SERWIS - Katalogi, podręczniki i poradniki kosztorysowania, cenniki, bazy cenowe oraz programy kosztorysowe.

» SEKOCENBUD - biuletyny i wskaźniki cenowe, a także podręczniki kosztorysowania i programy kosztorysowe.

» WACETOB - scalone normatywy, a także cenniki maszyn i urządzeń, podręczniki i poradniki dotyczące kosztorysowania.