Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Materiał na budowę domu :) Czyż nie jest ładne? Kosztorys domu to nie wszystko... Na budowę domu

Darmowe programy przydatne w firmie i w domu:

A9CAD - do otwierania rysunków projektowych zapisanych w formatach DWG i DXF

system operacyjny: Windows 98 i nowszy
język: angielski
można ściągnąć ze strony / producent: A9Tech

A9Converter - do konwersji rysunków projektowych zapisanych w formatach DWG i DXF. Obusługuje pliki do wersji Autocad 2006.

system operacyjny: Windows 98 i nowszy
język: angielski
można ściągnąć ze strony / producent: A9Tech

Anomail 2007 - narzędzie do prowadzenia akcji mailingowych, obsługi newsletterów oraz zarządzania wiadomościami na grupach dyskusyjnych.
W związku z naturą programu i możliwością nadużywania go do rozsyłania niechcianej poczty, obecna wersja udostępniana jest jedynie wybranym firmom oraz organizacjom po wcześniejszym kontakcie z producentem.

system operacyjny: Windows 95, 98, NT, 2000, 2003, XP, Vista
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: Przemysław Rusiecki

eDrawings Viewer - Przeglądarka do plików AutoCADa (DWG, DXF). Potrafi skutecznie drukować przeglądane pliki. Umie też zapisać je w formacie STL, TIFF, JPEG, lub BMP.

system operacyjny: Windows NT, 2000, XP
język: polski, angielski
można ściągnąć ze strony / producent: eDrawings

Ewidencja Pojazdów - Program, przy pomocy którego można wprowadzać i ewidencjonować koszty i przejazdy w firmie, która używa pojazdów prywatnych do działalności gospodarczej firmy. Program automatycznie wylicza koszty zaliczone za wybrane okresy. Program pozwala także wyliczać ryczałt za jazdy lokalne pracowników. Opcja TERMINY pozwala kontrolować i pilnować terminów opłat ubezpieczenia pojazdów, przeglądów technicznych i gwarancyjnych, naprawy pojazdów i wymiany wyposażenia oraz terminu ważności dokumentów.

system operacyjny: Windows 95, 98, NT, 2000, 2003, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: USKOM

EuroFirma Start - to propozycja dla firm, które wystawiają dokumenty sprzedaży i nie muszą prowadzić stanów magazynowych. Jego podstawową zaletą jest łatwość obsługi, ale program posiada wszystkie potrzebne funkcje. W razie gdyby pojawiła się potrzeba zwiększenia funkcjonalności, można w prosty sposób przejść na oprogramowanie komercyjne tego samego producenta.

system operacyjny: Windows 95, 98, NT, 2000, 2003, XP, Vista
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: Euro Firma

Faktura 1! - Prosty ale skuteczny program fakturujący. Zapewnia zakładanie kartotek asortymentowych oraz słownika kontrahentów, wystawianie faktur VAT oraz faktur korygujących. Jeśli program pracuje w sieci, operatorzy mogą tworzyć kilka dokumentów jednocześnie. Generuje zestawienia sprzedaży według kilku kryteriów.

system operacyjny: Windows 98, NT, 2000, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: TGsoft (należy kliknąć na zakładce "Dla Windows")

Fit Faktura - rozbudowany program umożliwiający wystawianie różnego rodzaju faktur i tworzenie kartotek towarów, usług i kontrahentów. Oferuje również podstawowe funkcje CRM oraz możliwość generowania wielu raportów. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi.

system operacyjny: Windows 98, Me, NT, 2000, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: Programer Sp. z o.o.

Free DWG Viewer - Jeszcze jedna dobra przeglądarka plików DWG, DWF i DXF. Może zapisać przeglądane pliki do formatu JPG.

system operacyjny: Windows 98 lub nowszy
język: angielski
można ściągnąć ze strony / producent: Informative Graphics

Interesik 2005 - menedżer wydatków osobistych. Ułatwia kontrolę bieżących wydatków i dochodów, na dowolnej ilości kont w dowolnej walucie.

system operacyjny: Windows 98, Me, NT, 2000, 2003, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: KONRI Software

KAFINER - Kalkulator finansowo-emerytalny, przy pomocy którego można liczyć wypłatę netto, płacę brutto, składki ZUS, odsetki od należności, oszczędności, ustawowe i podatkowe, emerytury ZUS, II i III filaru OFE oraz kredyty bankowe o ratach równomiernych i malejących

system operacyjny: Windows 95, 98, NT, 2000, 2003, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: USKOM

Kalkulator zaliczek podatki.pl - Z początkiem 2007 roku ustał obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych związanych z podatkiem dochodowym. Zlikwidowane deklaracje PIT-4, PIT-5, PIT-5L, CIT-2 pełniły różne funkcje, między innymi pozwalały na wyliczenie przypadającej do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy oraz stanowiły dokumentację sposobu wyliczenia zaliczki na podatek. Likwidacja formularzy spowodowała konieczność wyliczania zaliczek oraz dokumentowania sposobu wyliczenia w inny sposób - na potrzeby własne, potrzeby ewentualnej kontroli, czy sporządzania zeznań rocznych. Funkcje te pełni ten właśnie program.

system operacyjny: Windows 2000, 2003, XP, Vista
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: podatki.pl

Kody Pocztowe - Prosty i funkcjonalny program pozwalający na wyszukanie kodu dla interesującego nas adresu w miejscowościach, w których znajduje się co najmniej jeden urząd pocztowy. Posiada także możliwość robienia nadruków adresowych na koperty oraz wyszukania danego miejsca na jednej z interaktywnych map w Internecie.

system operacyjny: Windows 95, 98, NT, 2000, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: Piotr Romański

Księga Express STD - Prosty i funkcjonalny program do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

system operacyjny: Windows 98, NT, 2000, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: TGsoft (należy kliknąć na zakładce "Dla Windows")

Moje Fundusze 2008 Lite - Program umożliwia prezentację wyników Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, w prostej i przejrzystej formie. Wizualizacja wyników może być zrealizowana w formie wykresów liniowych, słupkowych jak i w formie tabel. Analiza danych pozwala na obserwację zmian procentowych, wartości nominalnych, rocznej stopy zwrotu, symulację wysokości kapitału przy wpłatach regularnych, symulację stóp zwrotu przy wpłatach regularnych. Oprogramowanie zostało również wyposażone w opcję budowania prostych portfeli, pozwalacjących na obserwację stóp zwrotu inwestycji złożonych z kilku walorów. Dodatkowa zakładka OFE, pozwala na symulację zgromadzonego kapitału, przy uwzględnieniu prowizji pobieranych przez PTE, symulację transferów, obliczanie wysokości prowizji oraz przewidywanych opłat za zarządzanie pobieranych przez PTE. Za pomocą mapy ryzyka istnieje możliwość oceny skuteczności PTE w zarządzaniu funduszem. Automatyczny aktualizator zwalania Użytkownika z konieczności wyszukiwania aktualnych notowań, a wbudowany w nim szybki podgląd ostatnich notowań pozwala ocenić ostatnie zmiany bez uruchamiania samego programu.

system operacyjny: Windows 98, 2000, 2003, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: IT Service

oKalendarz v. 4.0 - organizer osobisty, odpowiednik papierowego kalendarza. Spośród innych programów tego typu wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i dodatkowymi, przydatnymi funkcjami np. czytnikiem RSS i innymi.

system operacyjny: Windows 98, Me, NT, 2000, 2003, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: nasz serwer / Przemysław Rusiecki

R2Do - niewielka aplikacja przypominającą o różnych okazjach, spotkaniach, wydarzeniach itp. Zawiera również niezależną listę "rzeczy do zrobienia" (tzw. ToDo).
Pozwala na obsługę zarówno przypomnień jednorazowych jak i okresowych (codziennych, cotygodniowych itp.). Oprocz przypomnień można zdefiniować akcje, które mają być wykonane o określonej porze, np.: uruchom aplikacje, otwórz plik, idź do WWW, hibernacja, wyloguj, zamknij komputer, itd.

system operacyjny: Windows 98, Me, NT, 2000, 2003, XP
język: polski, angielski
można ściągnąć ze strony / producent: Tomasz Samczuk

Scan2PDF - zapisuje zeskanowane dokumenty bezpośrednio do formatu PDF. Może także importować do dokumentu PDF pliki graficzne w formatach m.in. JPG i BMP.

system operacyjny: Windows 98, 2000, 2003, NT, XP, Vista
język: angielski, niemiecki, grecki i włoski
można ściągnąć ze strony / producent: Koma-code

!Super Druk - Program przeznaczony do przygotowywania przelewów i wpłat gotówkowych m.in. dla Urzędu Skarbowego czy ZUS. Korzystając ze stworzonego w programie słownika Kontrahentów można wykorzystać edytor wydruków (RAVE) do korespondencji seryjnej, adresowania kopert lub konstruowania ofert promocyjnych. Umożliwia przesyłanie danych do EXCEL-a, RAVE-a oraz plików HTML.

system operacyjny: Windows 98, NT, 2000, XP
język: polski
można ściągnąć ze strony / producent: TGsoft (należy kliknąć na zakładce "Dla Windows")

TCDView - przeglądarka dokumentów złożonych, która pozwala na oglądanie zbiorów rysunków rastrowych oraz wektorowych jako jeden logiczny dokument, np. klika map rastrowych i mapa wektorowa.
Narzędzie umożliwia umiejscawianiee rysunków we współrzędnych świata, zachowanie skali, pomiary odległości, wydruki, konwersje miedzy różnymi formatami.
Do obsługiwanych formatów należą: RLC, TIFF, GIF, PCX, BMP, DWG, DXF i inne

system operacyjny: Windows 95, 98, NT, 2000, 2003, XP, Vista
język: polski, angielski
można ściągnąć ze strony / producent: Tessel

Tomahawk PDF+ - Daje możliwość stworzenia pliku w formacie PDF na swoim komputerze. Narzędzie może być użyte również jako zaawansowany edytor plików rtf, txt, tmd i innych. Możliwość importu tekstu i grafik z plików PDF.

system operacyjny: Windows 95, 98, NT, 2000, 2003, XP
język: polski, angielski, niemiecki, francuski
można ściągnąć ze strony / producent: Native Winds
Polski słownik do programu Tomahawk PDF+: Native Winds

VATowiec - kompleksowy program do obsługi firm...

system operacyjny: Windows 95, 98, NT, 2000, 2003, XP
język: polski, angielski, niemiecki, francuski
można ściągnąć ze strony / producent: Piotr Kowaluk