Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Materiał na budowę domu :) Czyż nie jest ładne? Kosztorys domu to nie wszystko... Na budowę domu

Artykuły związane z kosztorysowaniem zgodnym z warunkami FIDIC:

» Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

» Kalkulacja kosztorysowa robót inżynieryjno-budowlanych według Warunków Kontraktowych FIDIC

» Procedury FIDIC w realizacji inwestycji

» Rozliczenia w kontraktach na roboty inżynieryjno-budowlane według warunków kontraktowych FIDIC

» Warunki Kontraktowe FIDIC a kalkulacja kosztorysowa robót inżynieryjno - budowlanych (cz. I) - wprowadzenie, definicje oraz klauzule przydatne dla potrzeb kalkulacji

» Warunki kontraktowe FIDIC a kalkulacja kosztorysowa robót inżynieryjno - budowlanych (cz. II/1) - Przedmiar robót - informacje podstawowe

» Warunki kontraktowe FIDIC a kalkulacja kosztorysowa robót inżynieryjno - budowlanych (cz. II/2) - Założenia do przedmiaru robót

» Warunki kontraktowe FIDIC a kalkulacja kosztorysowa robót inżynieryjno - budowlanych (cz. II/3) - Tabele przedmiaru robót

» Warunki kontraktowe FIDIC a kalkulacja kosztorysowa robót inżynieryjno - budowlanych (cz. II/4) - Prace dniówkowe, Kwoty warunkowe

» Warunki kontraktowe FIDIC a kalkulacja kosztorysowa robót inżynieryjno - budowlanych (cz. II/5) - wycena przedmiaru robót

» Warunki kontraktowe FIDIC a kalkulacja kosztorysowa robót inżynieryjno - budowlanych (cz. III) - formularze przedmiaru robót

» Wynagrodzenia i rozliczenia w kontraktach na roboty inżynieryjno-budowlane według warunków kontraktowych FIDIC (aspekty prawne) cz. I - Podstawy formalnoprawne dla stosowania w Polsce warunków kontraktowych FIDIC

» Wynagrodzenia i rozliczenia w kontraktach na roboty inżynieryjno - budowlane według warunków kontraktowych FIDIC (aspekty prawne) (cz. II)- W jakim zakresie szczególnie wzorce Warunków Kontraktowych FIDIC powinny być wykorzystane w obszarze wynagrodzeń i rozliczeń w kontraktach na roboty budowlane zawieranych w Polsce?

» Niektóre zasady i metody kalkulacji kosztów, stawek i cen w ofertach składanych w przetargach na roboty inżynieryjno-budowlane w umowach międzynarodowych

» Kilka dodatkowych, praktycznych uwag o zasadach i metodach szacunku kosztów, stawek i cen w ofertach składanych w przetargach na roboty inżynieryjno-budowlane w umowach międzynarodowych

» Stawka robocizny kosztorysowej

» FIDIC - Warunki gruntowe - ryzyko wykonawcy

» Umowy FIDIC  1999, a art. 144 Prawa zamówień publicznych

» Norma Pro a FIDIC - Artykuł przedstawia zmiany w programie Norma Pro dokonane w celu umożliwienia dostosowania tworzonego kosztorysu do wymogów FIDIC oraz opisuje sposób postępowania podczas wyceny dostarczonego przez zamawiającego przedmiaru prac, stanowiąc w ten sposób rozszerzenie instrukcji programu.


(Do otwarcia dokumentów potrzebna jest przeglądarka plików PDF, np. Adobe Reader)