Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Material na budowe :) Czyz nie jest ladne? Kosztorys domu to nie wszystko... Na budowe

Ile kosztuje kosztorys domu lub większego obiektu?
Cena zależy od wielu czynników ... :

... Od dostarczonych kosztorysantowi dokumentów potrzebnych do sporządzenia kosztorysu:

... Od skali inwestycji:

... Od terminu wykonania:

Przykładowe ceny usług kosztorysowych:
(prosimy pamiętać, że są to ceny orientacyjne, a tabela nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji)
Lp. Opis Ceny netto.
Należy doliczyć podatek VAT (23%)
1 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath). od 3,00 zł za pozycję; minimum 250 zł za kosztorys *
2 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). od 6,00 zł za pozycję; minimum 300 zł za kosztorys *
3 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant). od 8,00 zł za pozycję; minimum 300 zł za kosztorys *
4 Kosztorys inwestorski z przedmiarem do przetargu publicznego w oparciu o dokumentację projektową. Od 12,00 zł za pozycję; minimum 500 zł za kosztorys *

5 Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na obiekcie minimum 600 zł za kosztorys *

6 Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów od 200 zł za jeden kosztorys (zależnie od liczby pozycji) *
7 Weryfikacja merytoryczna kosztorysu - obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu od 12,00 do 35,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 500 zł za jedną weryfikację *
8 Weryfikacja jw., lecz połączona ze sprawdzeniem wyliczeń przedmiarowych lub obmiarowych (sprawdzanie w oparciu o dokumentację projektową). od 15,00 do 60,00 zł za pozycję w zależności od wielkości obiektu, lecz nie mniej niż 500 zł za jedną weryfikację *
9 Kosztorysy dla na budowę domu jednorodzinnego (Uwaga: Instalacje wyceniane są metodą szczegółową, jeżeli klient dostarczy projekt wykonawczy, który będzie zawierał zestawienia kluczowych materiałów i urządzeń. W oparciu o sam projekt budowalny instalacje wyceniane są szacunkowo metodą uproszczoną). od 1200 zł za stan surowy otwarty (dom do 120 m2 p.u.) *

od 1600 zł za stan deweloperski (dom do 120 m2 p.u.) *

(Po szczegóły wyślij zapytanie e-mailem i załącz dokumentację projektową)
10 Dokumentacja kosztowa (przedmiary i kosztorysy) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.)

Koniecznie przeczytaj PRZED wysłaniem zapytania o cenę:
(Po szczegóły wyślij zapytanie e-mailem i załącz dokumentację projektową)

Przykłady wyceny

Do cen netto należy doliczyć podatek VAT - 23%.

*  Wszystkie ceny naszych usług są negocjowane indywidualnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile zapłacisz, po prostu zadzwoń lub wyślij zapytanie pocztą elektroniczną: remiz@pro.onet.pl lub biuro@remiz.com.pl


* * * 

Wykonane kosztorysy są przechowywane u nas w formie elektronicznej tak długo jak wytrzymają nośniki elektroniczne.... - w tym czasie można dokonywać ich aktualizacji. Koszt takich aktualizacji jest stosunkowo niewielki.


* * * 

Zawsze możesz zrobić kosztorys domu czy innego obiektu taniej, ale nie zawsze będą z tego korzyści finansowe. Dobrej jakości kosztorys może naprawdę pomóc obniżyć realne koszty całej inwestycji!
Aby wyrobić sobie orientację co do wartości prac kosztorysowych i różnych sposobów wyceny takich prac, zachęcamy do zapoznania się z fachowym artykułem pt. "Wynagrodzenie za prace kosztorysowe". Prócz tego, w dziale "Kosztorysowanie" można znaleźć wiele cennych materiałów, pomagających wyrobić sobie pogląd na temat tego, czego można oczekiwać po dobrym kosztorysie. Wciąż pojawiają się tam nowe artykuły.